CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TP

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Công nghiệp Thực phẩm là cơ sở đào tạo công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm được thành lập trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm được thành lập tháng 5/1967 theo Quyết định số 446/CNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Trường có chức năng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ Cao đẳng. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học phục vụ cho sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phát triển kinh tế của ngành và xã hội. Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Công Thương, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng công lập ban theo thông tư: Số:  14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Sứ mệnh:
            Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm là trường công lập thuộc Bộ Công thương. Đào tạo trình độ Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực. Là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các tỉnh phía Bắc nói riêng.

2. Tầm nhìn:

Phấn đấu đến giai đoạn 2017 – 2020, đưa Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm trở thành trường Đại học đa ngành, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

 3. Giá trị cốt lõi:

Với truyền thống gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đã hình thành nên bản sắc văn hóa và triết lý phát triển của trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm, với các giá trị cốt lõi sau đây:

Chất lượng: Nhà trường hướng đến chất lượng tốt nhất trên mọi lĩnh vực, trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể và luôn khẳng định trong việc cung cấp một chất lượng giáo dục tốt, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu người học.

Đổi mới và sáng tạo: Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích cho sự đổi mới và sáng tạo trong các hoạt động. Đặc biệt là trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Sáng tạo và tri thức là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà trường.

Trách nhiệm với người học: Nhà trường cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào tạo và phục vụ tốt nhất. Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên luôn đề cao tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội.

Hợp tác và thân thiện: Nhà trường xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, mọi thành viên đều được tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích phát triển.


THÔNG TIN TUYỂN SINH:

CAO ĐĂNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

  • XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỢT 1-2014 Xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi CĐ, ĐH 2014 vào hệ Cao đẳng chính quy ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨMXét tuyển học bạ PT vào hệ cao ...
    Được đăng 04:47, 21 thg 7, 2014 bởi ĐÀO TẠO PHÒNG
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  • XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2014 Xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi CĐ, ĐH 2014 vào hệ Cao đẳng chính quy ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌCXét tuyển học bạ PT vào hệ cao ...
    Được đăng 22:03, 14 thg 2, 2016 bởi Nguyễn Hạnh
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

  • XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC THÁNG 8 - 2014 Xét tuyển học bạ THPT hoặc điểm thi CĐ, ĐH 2014 vào hệ Cao đẳng chính quy ngành CÔNG NGHỆ HÓA HỌCXét tuyển học bạ PT vào hệ cao ...
    Được đăng 04:46, 21 thg 7, 2014 bởi ĐÀO TẠO PHÒNG
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »


ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

https://docs.google.com/forms/d/1ow9-AjVYEuQIvO9DX4n2JzLUqGu6fLmi8RXZKQlN2mI/viewform