Đào tạo Chứng chỉ Văn thư lưu trữ - Thiết bị trường học - Nấu ăn

Đào tạo Chứng chỉ Văn thư lưu trữ, Chứng chỉ Hành chính văn phòng, Chứng chỉ Thiết bị trường học, Chứng chỉ Thư viện, chứng chỉ Nấu ăn cấp tốc nhanh nhất chỉ học 3 tuần 
- có tổ chức đào tạo kết hợp trực tuyến (online)  - Liên hệ số điện thoại: 0988 912 205 để được tư vấn!
Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo chứng chỉ các ngành sau:
  • Chứng chỉ VĂN THƯ LƯU TRỮ
  • Chứng chỉ THƯ VIỆN
  • Chứng chỉ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • Chứng chỉ TIN HỌC VĂN PHÒNG
  • Chứng chỉ TIN HỌC QUỐC TẾ ICDL (Chứng chỉ ứng dụng CNTT)
  • Chứng chỉ KẾ TOÁN THỰC HÀNH (Thực tế)
  • Chứng chỉ NẤU ĂN (cơ bản hoặc theo chuyên đề)
  Với các thời gian cấp tốc có nhanh chứng chỉ: CHỨNG CHỈ 1 THÁNG - 3 THÁNG - 6 THÁNG
  Khai giảng liên tục trong năm, mỗi tháng đều có lớp mới.
  Comments