@ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ Văn thư - Quản lý thiết bị - Nấu ăn

!! Đào tạo cấp chứng chỉ VĂN THƯ LƯU TRỮ - QUẢN LÍ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC - NẤU ĂN cấp tốc 1 tháng để thi xét biên chế, công chức viên chức (Liện hệ số điện thoại: 0988 912 205)
Bắt đầu từ năm 2014, Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo chứng chỉ các ngành sau:
  Chứng chỉ VĂN THƯ LƯU TRỮ
  • Chứng chỉ THƯ VIỆN
  • Chứng chỉ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
  • Chứng chỉ TIN HỌC VĂN PHÒNG
  • Chứng chỉ KẾ TOÁN THỰC HÀNH (Thực tế)
  • Chứng chỉ NẤU ĂN (cơ bản hoặc theo chuyên đề)
  Với các thời gian: CHỨNG CHỈ 1 THÁNG - 3 THÁNG - 6 THÁNG
  Khai giảng liên tục trong năm, mỗi tháng đều có lớp mới.


  Comments