Đào tạo Chứng chỉ Văn thư lưu trữ - Thiết bị trường học - Nấu ăn

Đào tạo Chứng chỉ Văn thư lưu trữ, Chứng chỉ Hành chính văn phòng, Chứng chỉ Thiết bị trường học, Chứng chỉ Thư viện, chứng chỉ Nấu ăn cấp tốc nhanh nhất chỉ học 3 tuần 

- có tổ chức đào tạo kết hợp trực tuyến (online)  - Liên hệ số điện thoại: 0988 912 205 để được tư vấn!

Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô đào tạo chứng chỉ các ngành sau:

Với các thời gian cấp tốc có nhanh chứng chỉ: CHỨNG CHỈ 1 THÁNG - 3 THÁNG - 6 THÁNG

Khai giảng liên tục trong năm, mỗi tháng đều có lớp mới.

Mẫu chứng chỉ mới nhất năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: